Kompost-toiletter – JA TAK

Marianne

Marianne Mark

Miljø- og naturrådgiver

De fleste har et vandskyllende toilet både i eget hus og sommerhus.  Egentlig er det helt vanvittigt, at vi blander lort og rent drikkevand og sidenhen sender denne farlige vælling af sygdomsfremkaldende stoffer og næringssalte til et rensningsanlæg, hvor vi igen prøver at adskille delene, så vi kan få rent drikkevand.  Skal dette være den eneste toiletløsning i fremtiden?

Vandskyllende toiletter skaber en dominoeffekt af problemer og et stort energiforbrug. Dansk energi anslår, at energiforbruget til kloakrør og rensningsanlæg udgør 4 % af Danmarks energiforbrug. Endvidere koncentreres medicinrester i rensningsanlægges slam, hvorimod meget tyder på at lokal kompostering, sollys og levende jord er en god måde at nedbryde medicinrester, hormoner (p-pille-rester) og virus over tid.

Verdens eneste professor i komposttoiletter, Funamizu, Hokkaido Universitet udtaler: ”Vandskyllende toiletter er ved at tage livet af os selv, bl.a. fordi vira opformeres i vand, men kunne ødelægges efter få sekunders sollys”.  Vi må til at indse, at det er en katastrofe at blande fækalier og urin med vand, og så må vi til at handle derefter!

På Køge Fælles Jord er vi derfor i gang med at designe et komposttoilet, der ikke bruger vand, så vi kan bruge affaldet som en ressource til genopbygning af jorden.

Komposttoilettet skal være et separations-toilet, sådan at lorten går i én beholder og urinen i en anden beholder.  Toiletstolen ligner til forveksling en almindelig toiletstol, men urinen løber til en plastik-beholder på 200 liter og lorten ryger i en murebalje på 65 liter. Der strøges savsmuld over fækalierne med jævne mellemrum.  Der skal være en ansvarlig, som strøger savsmuld så det sikres, at urin-vejen ikke tilstoppes, som det ofte sker, hvis alle får lov at strøg savsmuld efter endt toilet besøg.

Når murebaljen med mellemrum skal tømmes over i en lukket efterkompostering, så ligger der et godt lag kulstofholdigt lag øverst, sådan at det virker okay at håndtere sagerne. Fækalierne skal efterkompostere i 1-2 år, hvorefter fækalierne, der nu dufter af skovbund, spredes ud under et træ, en hæk – noget som ikke er spiseligt.  Urinen, som er en fantastisk kvælstof-gødning, spredes ud på græsplænen gerne lige inden eller i regnvejr, hvilket får urinen til at trænge ned i jorden med det samme.

Hvis du vil vide mere, får lyst til at eksperimentere med ideen i dit sommerhus eller du gerne vil hjælpe til med at bygge kompost-toilettet på Køge Fælles jord, så kontakt: marianne@detgroennehus.dk  el. maj-britt@detgroennehus.dk