Madskove – hvorfor nu det?

marianne mark om madskoven

Marianne Mark, Naturvejleder

Skal vi nu til at plante madskove alle sammen?…..ja det er jeg ret overbevist om, at vi skal, hvis vi vil have en jordklode, som skal holde mange århundreder frem!

Det er ganske enkelt ud fra en miljømæssig betragtning super godt for jorden og godt for helbredet. Madskove er kulstofslagrende, idet der lagres CO2 i træerne og i det muldlag, som bevares i et skovsystem, hvor der er fokus på træer, buske og flerårige planter. I det almindelig landbrug er der fokus på en-årige planter, og dermed er der stort set ingen kulstoflagring og ej heller tykke muldlag, som kan lagre CO2.

Med madskoven bevæger vi os væk fra de enårige planter og mere og mere hen mod de flerårige planter og træer.  Madskovens produkter er mest bær, frugt, nødder, svampe, flerårige salater, grøntsager og urter, som alle er super gode for helbredet. Den udskældte stivelse finder du meget lidt af i madskoven. Så alt i alt, Ja vi skal plante madskove, fordi det er godt for jorden, klimaet og helbredet.

Madskove i stor skala: Kan vi erstatte det nuværende landbrug med madskove eller er det bare utopi?

Lad os lave en simpel udregning på det.  Martin Crawford fra England, som er en af ophavsmændene til denne madskovsteori, har beregnet, at der skal ca. 0,15 ha madskov pr. voksen til selvforsyning med mad. Der er i dag 0,5 ha. Land brugsjord pr. person i dk.  Det svarer til, at ca. 25-30 % af den nuværende landbrugsjord skal omlægges til madskov, så er vi i princippet selvforsynende med mad. Der er her tale om mad fra en madskov, der vil derfor være meget lidt stivelse og kun kød fra mindre dyr (høns, ænder).

Ud fra ovenstående regne-eksempel synes madskove som alternativ til det traditionelle landbrug en mulighed, idet der kun er tale om at omlægge 25-30 % af landbrugsjorden. Det vil dog tage en del år at omlægge og nå til et højproduktivt stadie, da skov vokser langsomt, så jo hurtigere eksperimenteringen og omlægningen starter jo bedre.

Vi er allerede i fuld gang med at eksperimentere med konceptet på Køge Fælles Jord. Så meld dig ind i foreningen Køge Fælles Jord, hvis du vil eksperimentere med konceptet i praksis, her har vi designet og plantet kronlaget af en madskov og skal nu i gang med de næste niveauer i madskoven. Hvis du vil vide mere eller være med, skriv til marianne@detgroennehus.dk eller kig på www.detgroennehus.dk.

Hvad er en madskov?                               

En madskov, som også bliver kaldt en skovhave, er et permakulturelt dyrkningssystem, hvor nødde- og frugttræer, bærbuske og flerårige grønsager og bunddækkeplanter dyrkes i blandingskultur. Madskoven efterligner en ung skov, hvor der er fokus på træer og planter, som giver mad. I madskoven vil der derfor være 7 niveauer af planter (træer, buske, grøntsager, bunddække, klatreplanter, rodfrugter etc.), som er med i det gennemtænkte design. Der er også regnet nøje på næringsstofbalancen og kvælstoffikserende træer er derfor en vigtig brik i designet, sådan at skoven kan være selvforsynende med næring.

Madskov tegning