Beboere i Tiny Varigheden

Når man vil bo i Tiny varigheden, skal man være parat til at blive en del af et levende eksperiment. Man skal være klar til at leve på en midlertidig præmis i et udstillingsvindue, hvor der vil komme forskere og interesserede til kurser og regelmæssige rundvisninger.

Bæredygtig livsstil er omdrejningspunktet for projektet, så det omfatter ikke kun maden, vand og energi, men ethvert forbrug, der skal vælges med omtanke for miljøet.

Det praktiske:

Man skal benytte et muldtoilet, ville spare på både vand og el, rense spildevandet på grunden og prøve at leve selvforsynende med mad. Da alle skal bo i tiny huse, kræver det også en minimalistisk livsstil, hvor man reducerer sit forbrug, genbruger og prøver at reducere affald.

Man skal ville deles om vaskemaskiner, kummefrysere, redskaber og værktøj. Alt andet bliver et problem, når husene skal holdes under 50 kvm.

Alle byggematerialer skal vælges, så de stemmer overens med de principper, gruppen har aftalt med Steen Møller.

Det sociale:

Der vil være fællesspisninger i demonstrationshuset 3-5 gange om ugen, hvor man nogle gange har ansvaret for at lave maden. Da vi er et lille fællesskab og både vil være selvforsynende, afholde kurser, månedlige folkekøkkener og udbrede budskabet om en alternativ livsstil, er der meget at tage hånd om, så beboerne skal være klar til at bruge tid på de dele af projektet, de brænder for.

Det finansielle:

Enhver beboer skal finansiere sit eget hus og en del af de fælles installationer. Man skal derudover regne med at skulle betale leje til Køge Kommune for grunden husene står på og et beløb for fælleshuset og de fælles udgifter som affald og vand.

Alle skal bygge i høj kvalitet, da vi vil være et foregangs-eksempel, der baner vejen for de næste projekter.