LAND center

LAND center

Køge Fælles Jord blev i 2019 officielt akkrediteret LAND center, som står for: Læring, Aktivitet, Netværk og Demonstration indenfor Permakultur. Dvs. Køge Fælles Jord er en del af et Europæisk netværk af demonstrationssteder og undervisning indenfor Permakultur.

Køge Fælles Jord samarbejder tæt med Permakultur Danmark bl.a. i forbindelse med Det internationalt anerkendte Permkultur Design Certifikat, mindre permakultur kurser og videreuddannelse af folk indenfor Permakultur og Regenerativt landbrug.

Foto: Annette overrækker LAND center akkrediteringen maj 2019.

Fra venstre: Marianne Mark (Koordinator – Køge Fælles Jord), Niels Rolskov, (formand- Klima og Planudvalget Køge Kom) og Annette Nielsen ( Konsulent i LAND Netværket).