Havegrupper & andre arbejdsgruppe

Som medlem kan du uforpligtende være med i en af vores havegrupper. De er inddelt efter interesseområder

 • Fælles grøntsagshave & stort drivhus: Arbejder med den fælles grøntsagshave og det store drivhus (Tovholder Erik Frederiksen & Marianne Grubbe)
 • Eget højbed : Du har dit eget højbed. (Kontakt Ole Avnskjold: 30542661 – avnskjold@post9.tele.dk)
 • Bier: Vi har 4 bistader, som skal passes og høstes fra. Mulighed for udvidelse, da vi har fået 2 stader mere (Tovholder Frede)
 • Handy man : færdiggørelse af det nye store drivhus, renovering kontor, opsætning af små drivhuse til forspiring, Opsætning af ekstra regnvandsbeholdere i grøntsagshaven og andre mindre små-etableringer.  (Tovholder – Lars Hylleberg)
 • Kompost : Arbejder med kompostsystemet på KFJ. Vi planlægger at udvide med flere havekompostbåse i henhold til Charles Dowding og Elaine Ingham. (Tovholder Marianne Mark)
 • Blomster : Arbejder blomsterbede i grøntsagshaven, det lille drivhus terapihaven & krydderurtebede (Tovholder: Marianne Nyboe/ Marianne Grubbe)
 • Madskov : Arbejder med madskoven, flerårige plantebede samt passe vores ca. 70 frugttræer. Opformerer også flerårige grøntsager fra madskvoen til planteskolen. (Tovholder Maj-Britt Liliequist)
 • Regenerativ skovlandbrug : Arbejder med at designe og udvikle 30 hektar regenerativt skovlandbrug på nabomarker, som skal lagre 10-12 tons CO2 /hektar, øge biodiversiteten, være vandabsorberende og demonstrere fremtidens bæredygtige fødevareforsyning. Jan. 2022 er 8 personer ved at tage Richard Perkins Masterclass i Regenerative Agriculture (Tovholder Marianne Mark)
 • Tinyhuse: Arbejder med at opføre 10-16 Tinyhuse på Køge Fælles Jord (Tovholder Lars Konig & Helga Jacobsen)
 • Klimahus: Arbejder med at opføre klimahuset på Køge Fælles Jord. (Tovholdere Lars König og Helga König-Jacobsen)
 • Market garden: Arbejder med 200 m2 gravefri market garden på KFJ (Tovholdere Maj Britt Liliequist og Maurina Keergaard)

Skriv en mail til Marianne Grubbe og sig hvilken gruppe/grupper du gerne vil være med i, så koordinerer hun det:  marianne.grubbe@gmail.com

Vi glæder os til at se dig i en af vores arbejdsgrupper.