Havegrupper

Som medlem kan du uforpligtende være med i en af vores havegrupper. De er inddelt efter interesseområder

  • Grøntsagsgruppen: Arbejder med grøntsagshaven og det lille drivhus (Tovholder – Marianne Grubbe/ Marianne Nyboe)
  • Eget højbed  Du har dit eget højbed. (Kontakt Ole Avnskjold : 30542661 – avnskjold@post9.tele.dk)
  • Bi-gruppen: Vi har 4 bistader, som skal passes og høstes fra. Mulighed for udvidelse, da vi har fået 2 stader mere (Tovholder – Sarah Mcloughlin)
  • Handyman gruppen: færdiggørelse af det nye store drivhus, renovering kontor og andre mindre små-etableringer.  (Tovholder – Lars Hylleberg)
  • Kompostgruppen:  Lave nyt spændende kompostsystem (Marianne Mark)
  • Blomstergruppen: blomsterbede i grøntsagshaven og terapihaven, krydderurtebede og planteskole (Tovholder: Marianne Nyboe/ Marianne Grubbe)
  • Madskovsgruppen; madskoven, flerårige plantebede samt passe vores ca. 70 frugttræer, du kan her melde dig til bare at passe 1-2 træer. (Tovholder Maj-Britt Liliequist)
  • Regenerativ skovlandbrugsgruppen: Arbejder med at designe og udvikle 30 hektar regenerativt skovlandbrug på nabomarker, som skal lagre 10-12 tons CO2 /hektar, øge biodiversiteten, være vandabsorberende og demonstrere fremtidens bæredygtige fødevareforsyning. (Tovholder Marianne Mark)
  • Tinyhus gruppen: Arbejder med at opføre et demonstrations og kursushus, samt 11 tinyhuse (tovholder Helga Jacobsen)

Skriv en mail til Marianne Grubbe og sig hvilken gruppe/grupper du gerne vil være med i, så koordinerer hun det:  marianne.grubbe@gmail.com

Vi glæder os til at se dig i en af vores havegrupper.