Om KFJ

Køge Fælles Jord er en forening, der har lejet 2,3 hektar jord af Køge Kommune. Vi har en bestyrelse og en række medlemmer, der sætter rammerne for arbejdet på jorden. Derudover er der tilknyttet forskellige institutioner, selvstændige etc, som bruger jorden på forskellig vis. 

Alle der bruger Køge Fælles Jord skal arbejde indenfor vedtægterne om genopbygning af jorden og genopbygning af mennesket. 

Køge Fælles Jord ligger der, hvor Køge by starter og Køge by slutter. Dette betyder, vi har fordelene af både en landhave og en byhave.

Haven dyrkes efter permakulturelle principper, hvor vi genopbygger natur ressourcerne ved at opbygge muldlaget, skabe renere luft og renere vand. Der absorberes mere CO2, end der udledes. Dette gøres især ved at designe holdbare systemer med mange træer/buske, dyrke flerårige planter og grave mindst muligt.

Vi lægger vægt på at genopbygge jord og mennesker i et rummeligt socialt fællesskab.

I 2020 har vi også etableret et bofællesskab med navnet Tiny Varigheden.

Land Center

Køge Fælles Jord blev i 2019 officielt akkrediteret LAND center, som står for: Læring, Aktivitet, Netværk og Demonstration indenfor Permakultur. Dvs. Køge Fælles Jord er en del af et Europæisk netværk af demonstrationssteder og undervisning indenfor Permakultur.

Køge Fælles Jord samarbejder tæt med Permakultur Danmark bl.a. i forbindelse med Det internationalt anerkendte Permkultur Design Certifikat, mindre permakultur kurser og videreuddannelse af folk indenfor Permakultur og Regenerativt landbrug.

Samarbejdspartnere

Køge Fælles Jord har en række samarbejdspartnere, som hjælper og har hjulpet med at få alt det magiske til at ske:

 • Grøn Omstilling –  Køge kommune
 • KTF Værkstederne -Køge
 • Permakultur Danmark
 • Køge Økologiske Fødevare Fællesskab
 • Køge Jobcenter
 • Dansk Naturfredningsforening – Køge
 • Circular Builders
 • Dansk Brandforsknings Institut, DBI
 • Kalle Balle Byg
 • Københavns Universitet – Antropologi
 • Københavns Universitet – Plante og miljøvidenskab
 • Holbæk Sygehus / Region Sjælland
 • 4 H

STORT TAK TIL JER

Sponsorer

Køge Fælles Jord har i igennem årene fået økonomisk støtte fra en række fantastiske sponsorer:

 • Grøn Omstilling – Køge Kommune
 • Permakultur Danmark
 • Merkur Bank
 • FLSmidth A/S
 • Circular builders
 • Frivilligt socialt arbejde – Køge kommune
 • Gaia Trust
 • SEAS -NVE
 • Grønt Guld – Dansk Naturfredningsforening/Velux
 • Friluftsrådet
 • Gammel Kjøgegaard
 • Vallø Slot
 • Agenda 21 puljen- Køge kommune
 • Agenda 21 prisen
 • 4 H

STORT TAK TIL JER

Klimahusets sponsorer og støtter

Mange tak for jeres støtte til Klimahuset på Køge Fælles Jord:

 • Fælleskassen
 • Lene Agnes Pedersen
 • Idun Storrud
 • Livie Clausen
 • Jette Gabrieli
 • Anne Marie Ejrnæs
 • Marianne Nyboe
 • Søren Johansen
 • Sparres Håndværk A/S
 • argo Køge
 • Mie Liv Hansen
 • Rosalina Hansen
 • Irene Liliequist
 • Eva Nysteen
 • Lars Hylleberg
 • Marianne Grubbe
 • Mona Birgitte Knudsen
 • Mickal Andersen
 • Asger Raabjerg Nielsen
 • Niels Rolskov
 • Ditlev Nissen
 • Knud Stokbro og Kirsten Hess
 • Marianne Mark
 • Lisbeth Müller
 • Onsdagsvandrepigerne
 • Lene Bruun Bjerre
 • J. Jensen Genbrug
 • Kirsten Hansen
 • Dorthe Pedersen
 • Mette Kold
 • Jørgen og Karen Nyboe
 • Charlotte Rye
 • Metea Liv Skensved
 • Art Holgerson
 • Anni Kanstrup
 • Tine Grum-Schwensen
 • Kristoffer Hauskov Andersen
 • Johanna Tind
 • Helga Jacobsen
 • Dorte Nielsen
 • Lars König
 • Aiah Noack fra naturplanteskolen.dk
 • Jack James McGrath
 • Jan Fogtmann
 • Viktor Fox Maule
 • Elsebeth Dinesen
 • Rune Lentz
 • Janne Baun Lützhøft
 • Marianne Friis
 • Gunnar Raymond Svendsen
 • Else Nissen
 • Gitte Avnskjold
 • Hanne Pedersen
 • Karen Andersen
 • Familien Dreyri
 • Bodil Neukirch
 • Svend Daverkosen
 • Jane Martiny
 • Anette Korsner
 • Birgitte Schack Rasmussen
 • Charlotte Mannstaedt
 • Jan Pollas
 • Johanne Skriver Madsen
 • Karen B. Rahbek
 • Klaus Walmod
 • Lars Henrik Skyggedal Rasmussen
 • Lise Lotte Nebelong
 • Maj Henriksen
 • Michael Hartmann
 • Nete Lindskrog
 • Nina Thamsen
 • Ninna Borre
 • Svend Bering Elming
 • Tove Steffensen
 • Vibeke Pedersen
 • Gwenn Martiny
 • Jes Brandt
 • Jitka Hansen
 • Lars Pedersen
 • Lone Toftemark Jakobsen
 • Per Holck
 • Peter Michael Thorsen
 • Vagn Højgaard Jensen
 • Erik Holst
 • Lone Birgit Falck Jørgensen
 • Rose Lill Nielsen
 • Torben Kristensen
 • Trine Wulff
 • Karen Loft
 • John Kjær
 • Stark Glostrup