Om os

Jorden er udlånt af Køge Kommune og består af 2,3 hektar jord. Køge Fælles Jord ligger lige der, hvor Køge by starter, på Egøjevej 114 C. Dette betyder, at jorden har alle de fordele en landhave har, og alle de fordele en byhave har.

Hele haven dyrkes efter permakulturelle principper. I permakultur genopbygges jorden. Det gør vi ved at opbygge muldlaget, og skabe renere luft og vand. Der absorberes mere CO2, end der udledes, og på lang sigt afkobler permakultur sig helt afhængigheden af fossile brændsler. Dette gøres især ved at designe holdbare systemer med mange træer, dyrke flerårige planter og grave mindst muligt.
Vi lægger vægt på at genopbygge jord og mennesker i et bredt socialt fællesskab.
Det vil med tiden blive muligt for grupper at leje haven til kurser og arrangementer som er i overensstemmelse med stedets formål.