Permakultur Design Certifikat

2-ugers Permakultur kursus på Køge Fælles Jord og Kattekærhus 2019. Kurset bliver afholdt i uge 35 og over 2 forlængede weekender i sept. og okt. 

Hovedundervisere og tovholdere: Cathrine Dolleris og Marianne Mark

  • Uge 35:  26-august-1.sept., (alle dage inkl.)  (Køge Fælles Jord)
  • Forlænget weekend: 27-29 sept. (alle dage inkl.) (Kattekærhus, Orø)
  • Forlænget weekend: 25-27 okt. (alle dage inkl.) (Kattekærhus, Orø)

Permakultur Design Kursus er:

  • for dig der ønsker at få mere viden om bæredygtig, regenererende livsstil,
  • for dig der vil kunne lave helhedstænkende design,
  • for dig der drømmer om at realisere en forsvarlig fremtid,
  • for dig der ønsker et kursus med erfarne undervisere, der praktiserer permakultur,
  • for dig, der vil have Permakultur Certifikat

Permakultur Design CertifikatKursus er værktøjer til helhedstænkende omstilling af alt der har med livet at gøre med afsæt i de tre etikker:

Omsorg for Jorden, Omsorg for Mennesker, og en Ligelig fordeling af Ressourcer.

For mere information om kurset og tilmelding klik her .

Der er 3 kategorier ved tilmelding : Alm. deltagende 8.000 kr. , studerende etc. 6.200 kr. og virksomheder 10.000 kr. Prisen er inkl. forplejning, simpel overnatning etc. Tilmelding sker via Aftenskolen Lysglimts hjemmeside www.lysglimt.nu