Permakultur Design Certifikat

Permakultur Design Certifikat

På Køge Fællesjord afholder vi PDC – Permakultur Design Certifikat ca. 1 gang om året.

I 2023 vil vi fokusere på byggeriet af vores nye Klimahus og opsætning af Tinyhuse. og afholder derfor ikke PDC i 2023. Vi vender stærkt tilbage i 2024.

Til inpsiration se program for 2022:

2-ugers Permakulturkursus på Køge Fælles Jord og Orø – Kurset bliver afholdt 1 uge på Køge Fælles Jord og 1 uge på Orø

Permakultur Design Kursus er:

  • for dig der ønsker at få1 mere viden om bæredygtig, regenererende livsstil,
  • for dig der vil kunne lave helhedstænkende design,
  • for dig der drømmer om at realisere en forsvarlig fremtid,
  • for dig der ønsker et kursus med erfarne undervisere, der praktiserer permakultur,
  • for dig, der vil have Permakultur Design Certifikat

Permakultur Design Certifikat Kursus giver dig værktøjer til helhedstænkende grøn omstilling med afsæt i de tre etikker:

Omsorg for Jorden, Omsorg for Mennesker, og en Ligelig fordeling af Ressourcer.

På kurset føres du igennem alle emner af blomsten herunder.

Godt at vide…

Permakultur Design Kurset er et internationalt standardisere kursus i den forstand, at 70% af indholdet er obligatorisk, uanset hvor i verden, man tager kurset. De resterende 30% er tilpasset den geografiske placering og ofte med et særligt fokus. Kurset er teoretisk, men med afsæt i praktiske eksempler.

Det obligatoriske indhold på kurset

Byggeri, Teknologi & værktøjer, Uddannelse & kultur, Helbred & åndeligt velbefindende, Penge & økonomi, Jordbesiddelse & lokalstyre, samt Land- & naturforvaltning.

Kurset er Interaktivt og du vil som deltager blive aktivt involveret, samt udføre små designopgaver i løbet af de forskellige emner. På kursets sidste del vil du i samarbejde med andre deltagere arbejde på et mere dybdegående design. På kurset ser vi levende eksempler på bl.a.: økologisk byggeri, raketkomfur, lerovn, masseovn, regnvandssystem, kompostsystem, skovhave, flerårige grøntsagsbede, køkkenhaveteknikker, terapihave, spildevandsrensning, dyr og holistisk afgræsning etc.

Den engelske betegnelse for Permakultur Design Kursus er: Permaculture Design Course, eller forkortet PDC. Et Permakultur Design Kursus omfatter som minimum 72 undervisningstimer. Kurset her er et udvidet kursus med i alt 88 reelle undervisningstimer.

Efter den første uge vil du få en mindre hjemmeopgave, så du får øvet og praktiseret designredskaberne, du har lært.

Bonus – på kurset

På hvert PDC kursus har vi særligt fokus på forskellige emner. Emnerne rækker ud over det obligatoriske indhold. På dette PDC kursus på Køge Fælles Jord/Orø vil vi have fokus på at komme ud og se permakultur i praksis hos Permakultur-landbrugene på Svanholm, Farendløse Mosteri samt Permatopia el. lign. Den endelige besøgsliste offentliggøres umiddelbart før kurset.  Vi bruger disse steders initiativtagere/drivkræfter, som gæsteundervisere på kurset.  Du vil selvfølgelig også få tæt bekendtskab med hvilken permakulturpraksis, der er brugt på Køge Fælles Jord og Kattekærhus, Orø.

Datoer 2022

Første uge på Køge Fælles Jord: 2-7 maj 2022- (alle dage inkl.) Ankomst mandag d. 2. maj kl. 13.30    Afgang lørdag 7. maj kl. 16.00

Anden uge på Orø: 6-11 juni 2022 (alle dage inkl.) Ankomst mandag 6. juni kl. 13.30    Afgang lørdag 11. juni kl. 12.30

Der er undervisning indtil kl. 20.30 om aftenen med gode pauser til frokost, aftensmad, refleksion etc. Undervisningen om aftenen er obligatorisk for at bestå kurset. Så overnat i telt på stedet eller book noget mere komfortabelt i nærheden.

Program

Det endelig program og yderligere information til kursusdeltagerne kommer ca.  1-2 uger før kursus start.  Undervisningen foregår som udgangspunkt på dansk.

Hovedundervisere og tovholdere-  Cathrine Dolleris og Marianne Mark.

Cathrine Dolleris

Cathrine har erfaring med permakultur i Sydafrika, Nepal og Vietnam. Hun er bestyrelsesmedlem i foreningen Permakultur Danmark, og koordinator for det danske netværk af LAND permakultur demonstrationscentre.

Cathrine er aktiv permakulturist og er i gang med at retrofitte sit gamle bondehus på hendes LAND Center, Kattekærhus på Orø i Isefjorden.

Cathrine Dolleris er diplomholder i permakultur, hvilket er din garanti for at kurset er funderet i længerevarende, dybdegående erfaring med praktisk permakultur. Cathrine har diplom fra den engelske permakulturforening og er godkendt af Nordisk Permakultur Institut og de nordiske permakulturforeninger. Se mere på www.permakultur-danmark.dk

Marianne Mark

Marianne tog PDC kursus i 1996 og været med i permakulturbevægelsen de sidste 24 år. Marianne har skrevet speciale på RUC om Permakultur i Nepal, arbejdet med Permakultur på Vesterbro, København, hvor hun var initiativtager til bynaturværkstedet Træstubben (LAND Center) og Permkulturel helhedstænkning i Skomagerkarren, Vesterbro etc. Sidenhen har Marianne nørdet med Kompost, vilde spiselige urter og udendørsmadskoler, hvilket mundede ud i bøgerne ”Kompost i byen” og ”Spis Strandurter”. De sidste 7 år har Marianne fokuseret sin permakulturelle virken på Køge Fælles Jord, som blev LAND Center i 2019.   www.køgefællesjord.dk

Kurset er godkendt af foreningen Permakultur Danmark7

Det er din garanti for, at kurset undervises af kompetente undervisere som praktiserer permakultur til daglig, aktivt deltager i nationale og internationale permakulturnetværk og sammenhænge, har uddannet sig i formidling og undervisning af permakultur, samt altid arbejder for, at kurset er af højeste kvalitet.

Certifikat i Permakultur

Efter succesfuld deltagelse på Permakultur Design Kurset tildeles du et Certifikat i Permakultur fra Permakultur Danmark. Som certifikatholder har du ret til at kalde dine egne designede projekter ”Permakultur” og undervise på korte kurser i permakultur. Se mere om Permakultur Certifikat og kursets formelle krav her.

NB! Det er en forudsætning for at modtage Permakultur Certifikatet, at du deltager ALLE dage.

I Skandinavien er det mellem de nordiske permakulturforeninger besluttet, at Permakultur Design Kurset skal kvalitetssikres af permakultur diplomholdere, så deltagerne derved er sikret i indhold og relevans.

Lokaliteterne: Køge Fælles Jord og Kattekærhus

Køge Fælles Jord: Køge Fælles Jord er 2,5 ha. jord, der ligger 2 km syd for Køge Station. KFJ har siden 2014/2015 haft et permakulturelt dyrkningsfællesskab, hvor der er etableret et drivhus, en fælles grøntsagshave, individuelle højbede, en madskov, flerårige grøntsagsbede, en terapihave, en sø, komposttoilet, udekøkken, gravefri market garden, 1 tinyhus og et fælleshus er under opbygning. Køge Fælles Jord summer af eksempler på praktisk permakultur og blev LAND center i 2019.

Adressen er: Køge Fælles Jord, Egøjevej 114 C, 4600 Køge (2 km syd for Køge Station) www.køgefællesjord.dk

 Kattekærhus: Kattekærhus er LAND center og et gammelt bindingsværkshus fra 1870, som er restaureret og retrofittet til at have større recirkulering af energi, vand og næringsstoffer. Der lægges vægt på genbrug af materialer og at arbejde med økologisk byggeri og traditionelle metoder.

Haven er designet med skovhave, en-årig dyrkning, vildnis, sociale områder (græs og bålsted) og arbejdsområder. Der satses på omkring 50% selvforsyning af grønt og frugt fra haven og omkringliggende arealer. Der samarbejdes omkring skovhave og drivhus med naboen Hestebedgård, som er et lille museum, som viser livet på landet for godt 100 år siden. Det er i Hestebedgårds staklade og skovhave at en stor del af undervisningen foregår.

Adressen er: Kattekærstrædet 8, Orø, 4305 Orø, www.geoliv.dk  

Pris

  • Alm. deltagende 8.000 kr.
  • Firma eller jobcenter 10.000 kr (kvittering sendes til firma)
  • Studerende, lav indkomst 6.200 kr. (kun 3 pladser til denne pris)

Prisen inkluderer fuld økologisk kost, undervisning, materialer, medlemskab af foreningen Permakultur Danmark, bidrag til permakultur udviklingsarbejdet i U-lande, samt simpel overnatning i eget telt.

 OBS: Bemærk – det er ikke muligt at medbringe børn, familie eller kæledyr på kurset.

Forplejning

Der vil under hele kurset blive serveret morgenmad, frokost og aftensmad til alle deltagere. Vi serverer vegetarisk og vegansk mad med et pift af vilde spiselige urter og flerårige grøntsager plukket på Køge Fælles Jord, Kattekærhus eller i den nærliggende natur.

Forplejningsgebyret er en del af kursusprisen. Vi forventer, at alle deltagere giver en hånd med ved afrydning af borde, opvask etc..

Overnatning

Det er muligt at overnatte i telt på Køge Fælles Jord, hvor der er drikkevand, drivhus, udekøkken, og pavillon. Hvis det virkelig styrter ned eller er meget koldt, så kan du søge ly i drivhuset eller pavillonen.  Det er også muligt at sove i telt på Kattekærhus.

Hvis du er til den mere magelige løsning, så find et Bed & Breakfast, vandrehjem eller hotel i nærheden.

Tilmelding 

Tilmelding sker ved at

  1. udfylde den elektroniske form på følgende link:   PDC Orø/Køge Fælles Jord tilmelding 2022
  2. samt betale depositum (1.000 kr.) eller hele kursus gebyret til Earth & People CVR nr. 37673455 enten via bank overførsel eller MobilePay:

Når du har indbetalt hele beløbet eller et depositum på 1.000 kr., så er du sikret en plads på kurset (depositum betales kun tilbage, hvis kurset aflyses pga. Corona eller arrangøren aflyser). Resten betales senest 20. marts 2022.

Earth & People  bank konto:  3409 12345445  Earth & People  mobile pay: 980998

Alm. deltager 8.000 kr., Firma el. jobcenter: 10.000 kr. (kvittering sendes til dit firma/ jobcenter), Studerende/lav indkomst: 6.200 kr. (kun 3 pladser til denne pris)

Spørgsmål om kurset og tilmelding

Kontakt Marianne Mark:      marianne@markdahl.dk    eller     tlf: 29 339978