Hvad er Tiny Varigheden

Hvad er Tiny Varigheden

Tiny Varigheden er den ny andelsforening for de kommende beboere til de 16 tinyhuse på Køge Fælles Jord. Foreningen er stiftet med visionen om at vise, hvordan vi kan leve og bo mere bæredygtigt på jorden efter permakultur-principper. Det betyder først og fremmest at bygge mindre huse og at bygge med natur og genbrugs-materialer.

Vores mål er at etablere et klimahus og 16 tinyhuse af natur- og genbrugsmaterialer, der skal fungere som et levende boliglaboratorium for fremtidens måde at bygge og leve på.

Klimahuset skal bestå af 2 tiny huse med en klimaskærm hen over. Klimahuset bliver omdrejnings- og samlingspunkt for alle aktiviteter i tilknytning til Køge Fælles Jord og Tiny Varigheden. Her vil viden og erfaringer om kulstoflagrende livsstil og boligformer blive formidlet. Endvidere kan alle borgere mødes her hele året for at lave fælles aktiviteter inde i huset, udenfor i haverne, i skovlandbruget og naturen omkring.

De 16 tiny huse skal fungere som et Living Lab, hvor tinyhusene skal indgår i et forskningsprojekt med forskellige forskere. Livsstilen og byggeriet i Tiny Varigheden skal være kulstoflagrende og et bud på fremtidens nye måde at leve på, hvor vi modvirker klimaforandringer, øger biodiversiteten og bygger huse af natur- og genbrugsmaterialer, der i princippet kan pløjes i jorden efter endt brug. Der vil løbende være rundvisninger og en udstilling for hvert hus’ ́kulstoflagring og materialevalg i Klimahuset. Husene bliver bygget med forskellige isoleringsmaterialer og facader, så forskelle kan iagttages og dokumenteres. Tiny husene skal på sigt være så selvforsynende som muligt mht. el, vand, varme, mad etc. Maden produceres i henhold til økologiske og permakulturelle principper, der genopbygger jorden og mennesket.

Tidsplanen for Tiny Varigheden: Vi har bygget et Udstillings-tinyhus i 2021, Klimahuset bygges i 2022/ 2023. Beboernes tinyhuse bygges fra 2023.

I forbindelse med opførelsen af Klimahuset vil der være mulighed for at være frivillig eller workshopdeltager, hvor du lærer at bygge med naturmaterialer som halm, hempcrete og ler. Se hvilke kurser og workshops vi tilbyder i 2023 her.

Hvis du vil være frivillig i projektet, kan du kontakte: Helga König-Jacobsen på helga.jacobsen@køgefællesjord.dk

Bestyrelsen for Tiny Varigheden:

Formand Helga Jacobsen, Næstformand Else Nissen og Kasserer Tommy Jensen.