Hvad er Tiny Varigheden

Tiny Varigheden er en ny forening på Køge Fælles Jord, som er stiftet med visionen om at vise hvordan vi kan leve og bo mere bæredygtigt på jorden efter permakultur-principper. Det betyder først og fremmest at bygge mindre huse og at bygge med bæredygtige materialer.

Vores mål er at etablere et demonstrations- og kursushus og 11 Tiny huse af genbrugs- og naturmaterialer, der skal fungere som et levende boliglaboratorium for fremtidens måde at bygge og leve på.

Klimahuset skal bestå af 2 tiny huse med en klimaskærm hen over og et drivhus som front. Huset bliver omdrejnings- og samlingspunkt for alle aktiviteter i tilknytning til Køge Fælles Jord og Tiny Varigheden, hvor viden og erfaringer om bæredygtig livsstil og boligformer bliver formidlet, og hvor alle borgere kan mødes hele året for at lave fælles aktiviteter inde i huset og udenfor, i haver, skovlandbrug og naturen omkring.

De 11 tiny huse skal fungere som et Living Lab, hvor 10 husstande og et gæste-tiny hus indgår i et forskningsprojekt med forskellige forskere. Livsstilen og byggeriet i Tiny Varigheden skal være kulstoflagrende og et bud på fremtidens nye måde at leve på, hvor vi modvirker klimaforandringer, øger biodiversiteten og bygger huse af naturmaterialer og genbrugsmaterialer, der i princippet kan pløjes i jorden efter endt brug. Der vil være månedlige rundvisninger og en udstilling for hvert hus ́ kulstoflagring og materialevalg i demonstrationshuset. Husene vil blive bygget med forskellige isolationsmaterialer og facader, så forskelle kan iagttages og dokumenteres. De 11 tiny huse skal på sigt være selvforsynende mht. el, vand, varme, mad etc. Maden produceres i henhold til økologiske og permakulturelle principper, der genopbygger jorden og mennesket.

Tidsplanen for Tiny Varigheden er, at klimahuset bygges i 2022. Beboernes tinyhuse bygges fra 2023.

I forbindelse med opførelsen af demonstrationshuset, vil der være mulighed for at være med som frivillig, hvor man lærer at bygge med naturmaterialer som halm og ler.

Hvis man vil være frivillig i projektet, kan man kontakte formand Helga König-Jacobsen på helga.jacobsen@berlin.de

Bestyrelsen for Tiny Varigheden:

Formand Helga Jacobsen, Næstformand Marianne Mark og Kasserer Maj Britt Liliequist.